Наказ Наркома державного контролю УРСР Василя Черновола про вступ на посаду. 1 грудня 1940 р.

Наказ Наркома державного контролю УРСР Василя Черновола про вступ на посаду. 1 грудня 1940 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1 ос. Спр. 1. Арк. 92

Leave a Comment

Перейти до вмісту