Світлина учасників київської майстерні мистецького об’єднання «Березіль». Червень 1922 р.

Світлина учасників київської майстерні мистецького об’єднання «Березіль». Червень 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 4473. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 49

Leave a Comment