ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк.17.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк.17.

Виписка з книги ухвал сільських зборів с. Сафонівки Курської губернії Корочанського повіту Олексіївської волості про приєднання до України. 26 листопада 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту