ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2330. Арк. 6

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2330. Арк. 6

Наказ начальника управління державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, майора державної безпеки І. Нікітінського № 166 «Про забезпечення збереження документальних матеріалів державних архівів, евакуйованих у м.м. Уральськ та Челкар». 24 листопада 1942 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту