ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16, Спр. 4878. Арк. 17.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16, Спр. 4878. Арк. 17.

Постанова Верховної Ради України «Про проєкт Конституції України». 8 жовтня 1993 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту