ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 194. Арк. 5

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 194. Арк. 5

Витяг з проєкту нової Конституції України в редакції від 26 жовтня 1993 року для опублікування в пресі. 26 жовтня 1993 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту