ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2313. Арк. 3 зв.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2313. Арк. 3 зв.

Лист начальника Управління державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР, лейтенанта державної безпеки М. Шклярова начальника Головного архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, майору державної безпеки І. Нікітінському щодо головних завдань архівів у зв’язку з воєнним станом. 9 грудня 1941 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту