241

241

Зауваження та пропозиції американських фахівців до проєкту нової Конституції України (до редакції нової Конституції від 29 січня 1992 року). 3 - 17 березня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 120. Арк.70

Leave a Comment

Перейти до вмісту