ЦДАВО України. Ф. 3562. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 85

ЦДАВО України. Ф. 3562. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 85

З передруку протоколу засідання Найвищого суду УСРР 16 квітня 1930 р. у справі «Спілки визволення України». Останні слова підсудних та вирок у справі.

Leave a Comment

Перейти до вмісту