ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 26.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 26.

Виписка з журналу засідань І-го демократичного Путівльського зібрання про приєднання Путівльського повіту до України 01 грудня 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту