ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 57. Арк. 30 зв

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 57. Арк. 30 зв

Лист начальника архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР П. Гудзенка заступнику начальника архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР Павлову П. щодо прийому документальних матеріалів, вивезених румунською окупаційною владою з Української РСР та фотоматеріали до листа. 21 лютого 1945 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту