ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 37.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 37.

Ухвала Самойлівського сільського товариства Пригородної волосної земської управи Курської губернії Корочанського повіту про приєднання до території України. 02 грудня 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту