ЦДАВО України. Ф. 404. Оп. 1. Спр. 381. Арк. 9. Оригінал. Російською мовою.

ЦДАВО України. Ф. 404. Оп. 1. Спр. 381. Арк. 9. Оригінал. Російською мовою.

A telegram from M. Chernov, Deputy Chairman of the Procurement Committee under the Council of Labor and Defense of the USSR, to the heads of procurement organizations regarding the immediate deliveries of grain for mills supplying flour to the Northern regions of Russia. August 27, 1932

Телеграма заступника голови Комітету із заготівель при Раді праці і оборони СРСР М. Чернова керівникам заготівельних організацій про негайну відправку зерна для млинів, що постачають борошно північним районам Росії. 27 серпня 1932 року

Leave a Comment

Перейти до вмісту