ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22 , Спр. 2320. Арк. 30

 ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22 , Спр. 2320. Арк. 30

Доручення Першого заступника Голови Верховної Ради України О. Ткаченка до Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи щодо необхідності участі у її роботі депутатів-жінок та підготовку постанови Верховної Ради України щодо складу Комісії по опрацюванню проєкту Конституції України та забезпеченню її діяльності і внести на розгляд Верховної Ради України. 29 липня, 21 вересня 1994 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту