ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 755. Арк. 268 Оригінал. Українською мовою.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 755. Арк. 268 Оригінал. Українською мовою.

The address of the Head of the Women's National Ukrainian Council, which was active in emigration in Prague (Czechoslovak Republic), Prof. Sofia Rusova, to the world community on providing immediate aid to the starving people in Ukraine. Not earlier than August 1932.

Звернення голови Жіночої Національної Української Ради, що діяла на еміграції в Празі (Чехословацька Республіка), Софії Русової до світової громадськості про надання негайної допомоги голодуючим в Україні. Не раніше серпня 1932 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту