Склад Комісії Верховної Ради Української РСР по розробці пропозицій нового Союзного договору до складу якої увійшов Голова Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчук. 1 серпня 1990 р.

Склад Комісії Верховної Ради Української РСР по розробці пропозицій нового Союзного договору до складу якої увійшов Голова Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчук. 1 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4549. Арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту