Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 1

Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 1

УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ МІНІСТРІВ
ТИМЧАСОВИЙ ЗАКОН
ПРО ВЕРХОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ НА ВИПАДОК СМЕРТІ, ТЯЖКОЇ ХВОРОБИ І ПЕРЕБУВАННЯ ПО-ЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ ЯСНОВЕЛЬМОЖНОГО ПАНА ГЕТЬМАНА ВСІЕЇ УКРАЇНИ
1. В разі тяжкої хвороби або смерті ЯСНОВЕЛЬМОЖНОГО ПАНА ГЕТЬМАНА Верховне Управління Державою, тимчасово, аж до одужання або до вступлення нового ГЕТЬМАНА, в порядкові, який встановлено буде окремим законом, належить Колегії Верховних Правителів Держави.
2. Колегія Верховних Правителів Держави складається з трьох осіб: одного правителя заздалегідь визначає сам ПАН ГЕТЬМАН (див. ст. 3 і 4), одного вибирає Державний Сенат (див. ст. 7) і одного вибирає Рада Міністрів (ст. 7).
3. Про згадане в попередній (2) статі заздалегідне визначення – ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ власноручно складається грамота в трьох примірниках, які ПАН ГЕТЬМАН особисто вкладає в окремі конверти за власною і перстеневою Його ЯСНОВЕЛЬМОЖНОСТИ печатями, при чому перші два примірника для схову урочисто доручаються Державному Сенату і Голові Ради Міністрів, а третій примірник передається в Київський Кафедральний Собор св. Софії.
4. В грамоті (ст. 3) ПАН ГЕТЬМАН визначає дві особи, а саме – першою визначеного ним Верховного Правителя, а другою – особу, яка має стати Верховним Правителем, якщо перша помре, тяжко занедужає або складе свої вповноваження.
5. Про передачу зазначених в ст. 3 примірників грамоти складається Державним Секретарем акт, який підписується ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ і особою, що прийняла грамоту, і скріплюється Державним Секретарем. Згадані тут акти переховує Державний Сенат, а копії з їх Державний Секретар.

Leave a Comment

Перейти до вмісту