Закон УНР про вищий уряд Української автокефальної православної соборної церкви. [1] січня 1919 р.

Закон УНР про вищий уряд Української автокефальної православної соборної церкви. [1] січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 17зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту