Лист Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка до Головноуправляючого справами мистецтва і національної культури в Україні П. Дорошенка. 9 жовтня 1918 р.

Лист Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка до Головноуправляючого справами мистецтва і національної культури в Україні П. Дорошенка. 9 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту