Уповноваження делегата на мирну конференцію Миколи Любинського. 16 грудня 1917 р.

Уповноваження делегата на мирну конференцію Миколи Любинського. 16 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 84. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту