Звіт про діяльність VII відділу 2-го департаменту за період 1–31 грудня 1918 р. 31 січня 1919 р.

Звіт про діяльність VII відділу 2-го департаменту за період 1–31 грудня 1918 р. 31 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 157. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту