Лист Ольги Кобилянської до Павла Богацького. 16 лютого 1921 р.

Лист Ольги Кобилянської до Павла Богацького. 16 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3634. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 16 зв. Автограф.

Leave a Comment

Перейти до вмісту