Копія закону ухваленого Радою Міністрів «Про відміну закону «Про тимчасову організацію Контролю Української Народної Республіки, виданого Центральною Радою 14 січня 1918 р.» та супровідний лист до неї. 02–05 червня 1918 р.

Копія закону ухваленого Радою Міністрів «Про відміну закону «Про тимчасову організацію Контролю Української Народної Республіки, виданого Центральною Радою 14 січня 1918 р.» та супровідний лист до неї. 02–05 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3363. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 100

Leave a Comment

Перейти до вмісту