Дипломатичний паспорт Йосипа Маєвського. 24 грудня 1918 р.

Дипломатичний паспорт Йосипа Маєвського. 24 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 231

Leave a Comment

Перейти до вмісту