Дипломатичний паспорт Наталії Ніковської. 31 жовтня 1918 р.

Дипломатичний паспорт Наталії Ніковської. 31 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту