Лист Голови Української національної жіночої ради в Празі Софії Русової до Українського інституту громадознавства щодо підготовки до святкування ювілею 40- літньої літературної діяльності Ольги Кобилянської. 28 жовтня 1927 р.

Лист Голови Української національної жіночої ради в Празі Софії Русової до Українського інституту громадознавства щодо підготовки до святкування ювілею 40- літньої літературної діяльності Ольги Кобилянської. 28 жовтня 1927 р.

ЦДАВО України. Ф. 3804. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту