Листи Ольги Кобилянської до видавництва Союзу визволення України в справі надрукування її творів та отримання гонорару. 16 серпня- 25 вересня 1915 р.

Листи Ольги Кобилянської до видавництва Союзу визволення України в справі надрукування її творів та отримання гонорару. 16 серпня- 25 вересня 1915 р.

ЦДАВО України. Ф. 4405. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту