Привітання від Української Автокефальної Православної Церкви Львівсько-Галицької Митрополії Президента України з прийняттям Конституції України. 28 червня 1996 р.

Привітання від Української Автокефальної Православної Церкви Львівсько-Галицької Митрополії Президента України з прийняттям Конституції України. 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту