ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2313. Арк. 96

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2313. Арк. 96

Доповідні записки начальника Управління державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР, лейтенанта державної безпеки М. Шклярова начальнику Головного архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, майору державної безпеки І. Нікітінському щодо евакуації документальних матеріалів Ворошиловградського обласного архіву та групи архівів Української РСР з міста Балашова до м. Златоуста, м. Шадринська та Одеського обласного архіву та групи архівів Української РСР з міста Сталінграда до міста Уральська. 16 – 18 вересня 1942 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту