ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 32зв.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 32зв.

Ухвала («Приговор») зборів селян Лисянського сільського товариства Лисянської волості Острогозького повіту Воронезької губернії про згоду приєднатися до Української Центральної Ради. 05 грудня 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту