Уповноваження делегата на мирну конференцію Михайла Полозова. 16 грудня 1917 р.

Уповноваження делегата на мирну конференцію Михайла Полозова. 16 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 84. Арк. 9 зв.-10.

Leave a Comment

Перейти до вмісту