Витяг з журналу засідання Контрольної ради 1-го відділу Державного контролю УНР щодо обрання членів до окремої наради з розгляду питань про призначення кандидатів на різні посади. 03 березня 1919 р.

Витяг з журналу засідання Контрольної ради 1-го відділу Державного контролю УНР щодо обрання членів до окремої наради з розгляду питань про призначення кандидатів на різні посади. 03 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту