Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 341 «Про виконання та доповнення до наказу Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 292 від 06.05.1983 р.» щодо затвердження Акту про розділ будівель, споруджень, документації та іншого майна між Київським науково-дослідного інститутом туберкульозу, пульмонології та грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновського та Київським науково-дослідного інститутом серцево-судинної хірургії. 27 травня 1983 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 341 «Про виконання та доповнення до наказу Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 292 від 06.05.1983 р.» щодо затвердження Акту про розділ будівель, споруджень, документації та іншого майна між Київським науково-дослідного інститутом туберкульозу, пульмонології та грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновського та Київським науково-дослідного інститутом серцево-судинної хірургії. 27 травня 1983 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 17. Спр. 3091. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту