Дипломатичний паспорт та уповноваження Никифора Бендеровського. Жовтень – листопад 1918 р.

Дипломатичний паспорт та уповноваження Никифора Бендеровського. Жовтень – листопад 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту