Дипломатичний паспорт Оксани Сокович. 31 жовтня 1918 р.

Дипломатичний паспорт Оксани Сокович. 31 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 58

Leave a Comment

Перейти до вмісту