Дипломатичний паспорт Марії Донцової, урядовця Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Данії. 1919 р.

Дипломатичний паспорт Марії Донцової, урядовця Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Данії. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 9 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту