Лист Голови Комітету народного контролю УРСР Мерзленка О. В. ЦК Компартії України «Про листи трудящих, що надійшли до Комітету народного контролю УРСР в 1986 році». 6 січня 1987 р.

Лист Голови Комітету народного контролю УРСР Мерзленка О. В. ЦК Компартії України «Про листи трудящих, що надійшли до Комітету народного контролю УРСР в 1986 році». 6 січня 1987 р.

ЦДАВО України. Ф. 4604. Оп. 2. Спр. 6579. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту