Указ Президента України Л. Кравчука № 43/92 «Про забезпечення діяльності та розвитку Академії наук України». 20 січня 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 43/92 «Про забезпечення діяльності та розвитку Академії наук України». 20 січня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту