Результати перевірки особового складу архіву, проведеної Харківською обласною контрольною комісією. 1934 р.

Результати перевірки особового складу архіву, проведеної Харківською обласною контрольною комісією. 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 111. Арк. 56зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту