Інформація про мандрівний театр «Рух» (склад, рада театру, репертуар, печатка). 10 вересня 1922 р.

Інформація про мандрівний театр «Рух» (склад, рада театру, репертуар, печатка). 10 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 4473. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 10зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту