ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 121. Арк. 130

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 121. Арк. 130

Інформація Робочої групи Комісії Верховної Ради України по розробці нової Конституції України про попередні результати опрацювання зауважень і пропозицій до проєкту нової Конституції України, висловлених під час його обговорення на засіданні Конституційної Комісії 23 березня 1992 року. 23 березня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 121. Арк. 130

Leave a Comment

Перейти до вмісту