ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 2519. Арк. 1 зв

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 2519. Арк. 1 зв

Анкетний листок відповідального працівника Української Академії Наук Єфремова Сергія Олександровича. 23 листопада 1925 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту