ЦДАВО України. Ф.166. Оп. 15, Спр. 2891. Арк. 26

ЦДАВО України. Ф.166. Оп. 15, Спр. 2891. Арк. 26

Рекомендації ХХІІІ-ї Міжнародної конференції по освіті, м. Женева, міністерствам народної освіти по відношенню до Організації спеціального навчання розумово відсталих дітей (Конференція підготовлена Організацією Об’єднаних Націй в справі виховання, науки та культури (ЮНЕСКО) та Міжнародним бюро виховання (МБВ). 6 липня 1960 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту