ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 57. Арк. 105

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 57. Арк. 105

Лист начальника архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР П. Гудзенка заступнику начальника архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР Павлову П. щодо прийому документальних матеріалів, вивезених румунською окупаційною владою з Української РСР та фотоматеріали до листа. 21 лютого 1945 р.
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 57. Арк. 105

Leave a Comment

Перейти до вмісту