ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2314. Арк. 97

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2314. Арк. 97

Листування з Головним архівним управлінням СРСР, обласними архівними відділами Управління Народного комісару внутрішніх справ Української РСР, державними архівами про евакуацію архівних документів України. 1 липня – вересень 1941 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту