ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 2519. Арк. 6

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 2519. Арк. 6

Витяг з протоколу №39 засідання Президії Укрнауки про затвердження акад. С. О. Єфремова керівником секції історії укр. Письменства н. д. кат. Мовознавства в Києві. 20 листопада 1925 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту