Постанова Верховної Ради Української РСР № 797-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 28 лютого 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 797-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 28 лютого 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4602. Арк. 146

Leave a Comment

Перейти до вмісту