Постанова Верховної Ради Української РСР № 706-ХІІ «Про соціально-економічний стан у республіці та соціальний захист населення при переході на ринкові відносини», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 8 лютого 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 706-ХІІ «Про соціально-економічний стан у республіці та соціальний захист населення при переході на ринкові відносини», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 8 лютого 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4602. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту