Постанова Верховної Ради Української РСР № 1272-ХІІ «Про проект Договору про Союз Суверенних Держав, представлений Президентом СРСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 27 червня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1272-ХІІ «Про проект Договору про Союз Суверенних Держав, представлений Президентом СРСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 27 червня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4606. Арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту