Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 2

Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 2

визначеного ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ, або зложення цим Правителем з себе уповноважень, в Колегію вступає його заступник (ст. 4). На випадок же смерті або тяжкої хвороби прочих Верховних Правителів, або зложення ними своїх уповноважень, заступники їх вибираються в порядкові, встановленому в ст. 7 цього закону.
14. На випадок смерті, або тяжкої хвороби котрого з заступників Верховних Правителів, новий його заступник негайно вибирається в порядкові ст. 7 цього закону, при чому вибори робляться або Державним Сенатом, як що вибув з Колегії обібраний ним заступник, або Радою Міністрів в інших випадках.
15. Про вступлення кожного заступника до Колегії Державний Сенат незабаром оповіщає до загального відома, але заступники вступають до Колегії негайно не дожидаючись цього оповіщення.
16. При виїзді по-за межи Держави ПАН ГЕТЬМАН, як-що знайде потрібним, передає на час своєї відсутності, управління Державою Колегії з трьох осіб, з яких одну визначає сам ПАН ГЕТЬМАН, а два інших вибираються в порядкові, зазначеному в ст. 7 цього закону.
ГОЛОВА РАДИ МІНІСТРІВ Ф. Лизогуб
ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРЬ Завадський

Leave a Comment

Перейти до вмісту